CZEŚĆ!

Nazywam się Bernadetta Borkowska. Od 15 lat zajmuję się językiem polskim, a od 12 lat pracuję jako lektorka języka polskiego.

Mam nadzieję, że zostanę Twoją nauczycielką języka polskiego i będę Ci towarzyszyć w zgłębianiu tajników tej pięknej, szeleszczącej mowy.

Mi nombre es Bernadetta Borkowska. Desde ya 15 años me dedico al idioma y literatura polaca. Desde hace 12 años trabajo como profesora de lengua polaca para extranjeros. Espero ser tu profesora de polaco y acompañarte a explorar los secretos de este hermoso y susurrante idiomama.

Ich heiße Bernadetta Borkowska und seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Polnischen Sprache. Seit den letzten zehn arbeite ich als Polnischlehrerin. Es würde mich freuen, dich als deine Lehrerin bei der Entdeckung der Geheimnisse dieser schönen, raschelnden Sprache zu begleiten.

WORK EXPERIENCE AND COOPERATION:

Pracownik Naukowy i Lektor Języka Polskiego     
Instytut Slawistyki , Uniwersytet Hamburg         

członek Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech
Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte in Deutschland

Lektor Języka Polskiego 
Sprachschule Aktiv Hamburg
                                                                                                                            
Lektor Języka Polskiego 
Volkshochschule Hamburg

Lektor Języka Polskiego
Klub Dialogu, Szkoła Języka Polskiego

Lektor Języka Polskiego i Niemieckiego,
Lexis, Szkoła Języków Obcych

I gained professional experience working as a Polish Language Teacher in several language schools in Warsaw and at the Institute of
Slavic Studies at the University of Hamburg.

The greatest fun for me at work is that I am constantly an ambassador of Polish culture and the Polish language. Each lesson and each student is a new challenge and a unique exchange.

Adquirí experiencia profesional trabajando como profesora de polaco en varias escuelas de idiomas en Varsovia y en el Instituto de los Idiomas Eslavos
de la Universidad en Hamburgo.

Lo más bueno para mí es el hecho de que soy constantemente una embajadora
de la cultura polaca y del idioma polaco. Cada lección y cada alumno es un nuevo desafío y un intercambio único.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam, pracując jako Lektorka Języka Polskiego
w kilku warszawskich szkołach językowych
i na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Hamburgu.

Największą frajdę w pracy sprawia mi to, że nieustannie jestem ambasadorką polskiej kultury i języka polskiego. Każda lekcja i każdy student to nowe wyzwanie i wyjątkowa wymiana dla obu stron.

POLISH COURSES FOR FOREIGNERS
POLACO PARA EXTRANJEROS
POLNISCH FÜR AUSLÄNDER

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close